Polish translation

User avatar
7zip
Posts: 18
Joined: Sun Mar 21, 2021 2:01 am

Re: Polish translation

Post by 7zip »

Update.
Source for 1.3.0
Attachments
1.3.0_sandman_pl.ts.7z
(37.06 KiB) Downloaded 1101 times

User avatar
DavidXanatos
Posts: 341
Joined: Fri Mar 19, 2021 11:26 am

Re: Polish translation

Post by DavidXanatos »

Hi, would you have time to update the translation for 1.4.0?

User avatar
7zip
Posts: 18
Joined: Sun Mar 21, 2021 2:01 am

Re: Polish translation

Post by 7zip »

Update.
Source for 1.5.0 (2022-10-25)

I am not familiar with the term "edge fix" other than the glue that seals the edges. If it refers to a browser, it should be a capital letter, meaning Edge.

Makes a write open call to a file that won't be copied fail instead of turning it read-only.
- How to understand it without an example?


My comment.
It is impossible for me to test all the capabilities of the program, so my translation is intuitive and may differ from the meaning of the original text.
Attachments
1.5.0_sandman_pl.qm.7z
(42.27 KiB) Downloaded 1164 times
sandman_pl.ts.7z
(41.23 KiB) Downloaded 1161 times
Last edited by 7zip on Tue Oct 25, 2022 5:57 pm, edited 2 times in total.

User avatar
DavidXanatos
Posts: 341
Joined: Fri Mar 19, 2021 11:26 am

Re: Polish translation

Post by DavidXanatos »

thanks

User avatar
7zip
Posts: 18
Joined: Sun Mar 21, 2021 2:01 am

Re: Polish translation

Post by 7zip »

Dodaję skrypt do uruchomienia w trybie administratora, który usuwa inne pliki językowe wersji Sandboxie-Plus 1.6 i nowsze z pliku translations.7z w katalogu aplikacji, pozostawiając tylko polski i angielski.
Jeśli zainstalowałeś Sandboxie inaczej niż domyślnie, zmień w skrypcie pozostaw_tylko_PL_EN_1_6.bat ścieżkę do pliku translations.7z na właściwą dla Twojej instalacji.
Plik pozostaw_tylko_PL_EN_1_6_usun_inne.txt jest częścią skryptu i musi być umieszczony w tym samym miejscu jak skrypt.

I'm adding a script to run in administrator mode that removes other language files of the Sandboxie-Plus 1.6 and later from the translations.7z file in the application directory, leaving only Polish and English.
If you have installed Sandboxie differently than the default, change the path to the translations.7z file in the script pozostaw_tylko_PL_EN_1_6.bat to the correct one for your installation.
The file pozostaw_tylko_PL_EN_1_6_usun_inne.txt is part of the script and must be placed in the same place as the script.
Attachments
1.6.3_sandman_pl.ts.7z
(42.99 KiB) Downloaded 1066 times
1.6.3_sandman_pl.qm.7z
run sandman_pl.qm_update_1_6.bat
(43.89 KiB) Downloaded 1093 times
pozostaw_tylko_PL_EN_1_6.7z
(804 Bytes) Downloaded 1108 times

User avatar
7zip
Posts: 18
Joined: Sun Mar 21, 2021 2:01 am

Re: Polish translation

Post by 7zip »

1.8.0
Attachments
1.8.0_sandman_pl.ts.7z
source
(46.54 KiB) Downloaded 1066 times
1.8.0_sandman_pl.qm.7z
contains the compiled PL version and/zawiera skompilowaną wersję PL oraz
sandman_pl.qm_update_1_8.bat
(47.48 KiB) Downloaded 1062 times

User avatar
DavidXanatos
Posts: 341
Joined: Fri Mar 19, 2021 11:26 am

Re: Polish translation

Post by DavidXanatos »

thanks just added to github

User avatar
7zip
Posts: 18
Joined: Sun Mar 21, 2021 2:01 am

Re: Polish translation

Post by 7zip »

Poprawiłem skrypt do aktualizacji mojego tłumaczenia w katalogu programu. Plik sandman_pl.qm powinien być w katalogu, w którym uruchamiasz skrypt.

I corrected the script to update my translation in the program directory. The file sandman_pl.qm should be in the directory where you run the script.
.
pozostaw_tylko_PL_EN_1_9.7z
(821 Bytes) Downloaded 1191 times
.
.
Attachments
1.9.2_sandman_pl.ts.7z
(50.44 KiB) Downloaded 1150 times
1.9.2_sandman_pl.qm.7z
(51.33 KiB) Downloaded 1142 times

User avatar
DavidXanatos
Posts: 341
Joined: Fri Mar 19, 2021 11:26 am

Re: Polish translation

Post by DavidXanatos »

thanks will be added to 1.9.3

User avatar
7zip
Posts: 18
Joined: Sun Mar 21, 2021 2:01 am

Re: Polish translation

Post by 7zip »

New files.
Attachments
1.10.5_sandman_pl.qm.7z
contains the compiled PL version and/zawiera skompilowaną wersję PL oraz
pozostaw_tylko_PL_EN_1_9.bat
(58.6 KiB) Downloaded 1072 times
1.10.5_sandman_pl.ts.7z
Source
(58.3 KiB) Downloaded 1100 times

Post Reply